Bivalentno ogrevanje

V primeru, da toplotna črpalka pokriva toplotne izgube le do določene zunanje temperature, pri nižji temperaturi pa se vključi drug vir toplote, je takšno delovanje bivalentno.

Kotli

Kotli na drva ponujajo varčen način ogrevanja vašega doma.

Sončni kolektorji

Sončni kolektor sprejema (kolektira) sončno sevanje in ga shranjuje v obliki toplotne energije v hranilniku.

Zemlja / voda

Kjer podtalne vode ni na voljo, je smiselna vgradnja toplotne črpalke zemlja-voda.